Waarden.

L'intelligence

Wij zijn voortdurend op zoek naar intelligentie, namelijk het vermogen om te onderscheiden en te begrijpen (van het Latijnse “inter”: tussen; “lego”: kiezen) maar ook om informatie met een hoge toegevoegde waarde te produceren (van het Engelse “intelligence”). 

Eerlijkheid

Ons advies zal altijd eerlijk en compromisloos zijn, vooral gedreven door de wens om een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen met al onze partners. 

Inzet

We zetten ons in voor onze klanten, maar ook voor de samenleving. We zijn een hecht en beschikbaar team dat nauw betrokken is bij elke klant. Daarnaast geven we elk jaar 5% van onze winst aan verenigingen. 

Teamcharter

Het hele team van Gosselin & de Walque verbindt zich ertoe het volgende handvest van waarden te respecteren.

1. De zoektocht naar intelligentie

 • Bij elke opdracht, ongeacht de klant of het project in kwestie, zal ik altijd trachten het dossier dat mij wordt toevertrouwd te doorgronden en te begrijpen, door een antwoord te geven op de vragen: “Wat?” “Wie?” “Waar?” “Wanneer?” “Hoe? Maar ook “Waarom?”. 
 • Mijn doel is om niet alleen aan de verwachtingen van onze cliënten te voldoen, maar deze ook te overtreffen.
 • Ik zal nooit aarzelen om buiten de gebaande paden te denken en creatief en innovatief te zijn, zelfs als dat betekent dat ik bepaalde belanghebbenden voor het hoofd stoot, om zo een positieve impact op onze cliënten te hebben.
 • Voor elke levering of procedure, ongeacht de ontvanger of het formaat, zal ik ervoor zorgen dat ik informatie met een hoge toegevoegde waarde produceer, die is afgestemd op de specifieke behoeften en doelstellingen van elke cliënt.  
 • Ik zal trachten de verschillende doelgroepen te overtuigen door middel van concrete elementen, verhalen en emotie. Ik zal allergisch zijn voor lege concepten.
 • Ik zal elk overbodig woord en elke overbodige zin uit elke productie schrappen, waarbij ik streef naar maximale eenvoud, duidelijkheid en beknoptheid. 
 • Ik zal nieuwsgierig en aandachtig blijven naar de evolutie van theorieën en praktijken op mijn werkterrein. Ik zal niet aarzelen om opleidingen te vragen of om interessante inhoud voor te stellen, voor mezelf of voor al mijn collega’s.

2. Eerlijkheid

 • Ik zal al onze cliënten en partners, ongeacht hun titel of functie, openhartig en compromisloos advies geven, waarbij ik mij vooral laat leiden door de wil om een duurzame vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Maar ik zal er uiteraard voor zorgen dat ik luister naar de keuzes van mijn cliënt en deze respecteer.
 • Ik zal “dank u” en “goed gedaan” zeggen tegen mijn collega’s, partners of cliënten wanneer een “dank u” of “goed gedaan” verdiend is.
 • Ik zal direct, open en respectvol zijn tegenover al mijn gesprekspartners, ongeacht hun titel of functie. Ik zal ervoor zorgen dat ik niet neerbuigend of arrogant ben in mijn woorden en houding.
 • Ik zal ervoor zorgen dat ik alle interne teams van onze klanten actief betrek. Ik zal rekening houden met hun mening en nooit proberen hen neer te halen.  
 • Ik zal niet bang zijn om mijn fouten te erkennen en volledig op mij te nemen, en telkens proberen concrete oplossingen voor te stellen om ze op te lossen. Ik ben mij ervan bewust dat binnen het team van Gosselin & de Walque het recht om fouten te maken een realiteit is.  Een fout toegeven is een kans om het de volgende keer beter te doen.
 • Ik zal niet bang zijn om mijzelf in vraag te stellen en ik zal kritiek aanvaarden als een positief element, dat mij in staat stelt te groeien en te evolueren. Op dezelfde manier zal ik nooit aarzelen om met nieuwe ideeën te komen – hoe gek of ongerijmd ook – en/of opbouwende kritiek te leveren aan al mijn collega’s, vooral de medeoprichters en partners.

3. Inzet

 • Ik zal 100% geven aan elk project, aan elke klant en aan ons bedrijf, ongeacht het budget of de omvang van de opdracht.
 • Ik zal ervoor zorgen dat mijn werk van de hoogste kwaliteit is, zowel wat de inhoud als wat de vorm betreft.
 • Ik zal erop toezien dat het evenwicht tussen mijn beroeps- en mijn gezinsleven bewaard blijft, onder meer door mij volledig af te sluiten wanneer ik met verlof ben. Ik begrijp echter dat er in ons beroep crisissituaties kunnen zijn waarin onze cliënten ons dringend nodig hebben. In dergelijke situaties zal ik mijn collega’s bijstaan.
 • Ik zal erop toezien dat elke opdracht niet alleen in overeenstemming is met de Belgische en internationale regelgeving, maar ook met de beginselen die essentieel zijn voor ons team: gelijkheid, solidariteit, vrijheid en de weigering van elke vorm van discriminatie.